سرخط خبرهای سازمان

نتایج تحقیق جدید از مدیران استان اصفهان؛ ۵۳ درصد اصولگرا، ۱۵درصد اصلاح طلب | ۴۰درصد مدیران احمدی نژاد به کار خود ادامه می دهند

بوی باران|بررسی های یک تحقیق صورت گرفته درباره وضعیت مدیریت ارشد در استان اصفهان نشان می دهد که در دولت تدبیر و امید ۶۰ درصد مدیران ارشد استان اصفهان تغییر کرده و منصوب دولت فعلی هستند و ۴۰ درصد مدیران دولت احمدی نژاد کماکان به کار خود ادامه می دهند.

این تحقیق که تغییرات تا پایان دی ماه ۱۳۹۳ را شامل می گردد درباره ۱۰۸ پست مدیریتی است. پیشتر گزارشی از ۸۳ پست استان منتشر شده بود که شامل مشاوران استاندار هم می شد که در این تحقیق آنها حذف شده و صرفاً ۱۰۸ پست مدیریت اعم از معاونان استاندار، مدیران کل دستگاه های دولتی، فرمانداران، روسای دانشگاه های دولتی و مدیران عامل شرکت های دولتی است.

گرایش سیاسی مدیران منصوب شده

بر اساس نتایج این تحقیق (که شرح آن در جدول انتهای گزارش است) ۴۳ مدیر دولت احمدی نژاد (معادل سی و نه و هشت دهم درصد) در سمت هاشان ابقاء شده و ۶۵ مدیر نیز (معادل شصت درصد) تازه منصوب شدند. از لحاظ گرایش سیاسی این گزارش در سه دسته بندی مستقل ها، اصولگرایان و اصلاح طلبان نشان می دهد که از میان ۶۵ مدیر ارشد منصوب شده گرایش سیاسی ۴۷ درصد آنها مستقل، ۲۷ درصد طیف های مختلف اصولگرا (جبهه پایداری، راست سنتی، نزدیکان احمدی نژاد و …) و ۲۶ درصد نیز اصلاح طلبان می باشند.

 

 

گرایش سیاسی مجموع مدیران فعلی استان

از سوی دیگر، مجموعه مدیریت فعلی استان _ اعم از ابقاء شده و منصوب شده _ از لحاظ گرایش سیاسی شامل ۵۷ مدیر اصولگرا (پنجاه و دو و هشت دهم درصد) ، ۳۴ مدیر مستقل (سی و یک و نیم درصد) و ۱۷ اصلاح طلب (پانزده و هفت دهم درصد) است.

این در حالی است که سمت های مشاوره، معاونان مدیران کل و مدیران عامل و بخشداران در این گزارش لحاظ نشده است.

 

فهرست مدیران ارشد استان اصفهان در دولت تدبیر و امید و گرایش سیاسی آنها

ردیف نام اداره نام مدیر ارشد اداره دیدگاه سیاسی دوره خدمت
۱ معاون سیاسی و امنیتی استاندار رسول یاحی مستقل انتصاب
۲ معاون برنامه ریزی استاندار همدانیان مدیر احمدی نژاد ابقاء
۳ معاون عمرانی استاندار طرفه اصولگرا انتصاب
۴ معاون توسعه مدیریت استاندار سیستانی اصلاح طلب انتصاب
۵ مدیرکل سیاسی استانداری وطنخواه مستقل انتصاب
۶ مدیرکل امنیتی استانداری ایزدی مستقل انتصاب
۷ مدیرکل اجتماعی استانداری جمشیدی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۸ مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری صفدریان مدیر احمدی نژاد ابقاء
۹ مدیرکل مالی و اداری استانداری قاسمی اصلاح طلب انتصاب
۱۰ مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری اسماعیلی اصلاح طلب انتصاب
۱۱ مدیرکل منابع انسانی استانداری درویشی اصلاح طلب انتصاب
۱۲ مدیرکل فناوری اطلاعات عابدی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۱۳ مدیرکل حراست صفری اصولگرا انتصاب
۱۴ مدیرکل بازرسی استانداری رسول صفری اصولگرا ابقاء
۱۵ مدیرکل بحران استانداری شیشه فروش مستقل ابقاء
۱۶ مدیرکل حوزه ریاست استاندار بهشتی نژاد اصولگرا ابقاء
۱۷ مدیرکل روابط عمومی استانداری قائدی ها مدیر احمدی نژاد ابقاء
۱۸ مدیرکل امور اقتصادی استانداری صفاری پور مستقل ابقاء
۱۹ مدیرکل امور روستایی استانداری بهمنی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۲۰ مدیرکل امور فنی استانداری کاظمی مستقل انتصاب
۲۱ مدیرکل امور شهری استانداری کمالی مستقل انتصاب
۲۲ مدیرکل حوزه هنری سیدین مدیر احمدی نژاد ابقاء
۲۳ مدیرکل آموزش و پرورش قائدی ها اصلاح طلب انتصاب
۲۴ مدیرعامل شرکت شهرکها جعفری اصولگرا انتصاب
۲۵ مدیرکل کانون پرورش فکری عسگری اصولگرا ابقاء
۲۶ مدیرکل راه و شهرسازی محمودزاده مدیر احمدی نژاد ابقاء
۲۷ مدیرکل اتباع خارجه سلیمانی مدیر احمدی نژاد انتصاب
۲۸ مدیرکل بودجه استانداری ناطقی اصولگرا ابقاء
۲۹ رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر هادی زاده مدیر احمدی نژاد انتصاب
۳۰ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت احمدیه اصولگرا انتصاب
۳۱ مدیرکل محیط زیست ظهرابی مستقل انتصاب
۳۲ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قطبی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۳۳ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اللهیاری اصلاح طلب انتصاب
۳۴ رییس دانشگاه اصفهان طالبی مستقل انتصاب
۳۵ رییس دانشگاه علوم پزشکی اصغری مستقل انتصاب
۳۶ رییس دانشگاه صنعتی اصفهان مدرس هاشمی مستقل انتصاب
۳۷ رییس دانشگاه هنر اصفهان مظفر مستقل ابقاء
۳۸ مدیرکل ورزش و جوانان سلطان حسینی مستقل انتصاب
۳۹ مدیرکل بهزیستی صادقی مدیر احمدی نژاد انتصاب
۴۰ مدیرکل هلال احمر مومنی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۴۱ مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قادریان مدیر احمدی نژاد ابقاء
۴۲ مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود صافی اصلاح طلب انتصاب
۴۳ مدیرکل فنی و حرفه ای جلالی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۴۴ مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها نفری مستقل انتصاب
۴۵ مدیرکل ثبت احوال حاجی رحیمیان اصولگرا ابقاء
۴۶ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی صبوحی مستقل انتصاب
۴۷ مدیرکل اوقاف صادقی اصولگرا انتصاب
۴۸ مدیرکل نهاد کتابخانه ها صادقی مدیر احمدی نژاد انتصاب
۴۹ مدیرعامل آب و فاضلاب شهری امینی اصولگرا ابقاء
۵۰ رییس سازمان جهاد کشاورزی قدرت قاسمی مستقل انتصاب
۵۱ مدیرکل منابع طبیعی شاملی مستقل انتصاب
۵۲ مدیرکل دامپزشکی موحدی مستقل انتصاب
۵۳ مدیرعامل شرکت گاز مومنی اصولگرا انتصاب
۵۴ مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی کرد اصولگرا انتصاب
۵۵ مدیرعامل ذوب آهن سعد محمدی مدیر احمدی نژاد انتصاب
۵۶ مدیرعامل فولاد مبارکه سبحانی مستقل انتصاب
۵۷ مدیرعامل نیروگاه اصفهان شیروانی اصولگرا انتصاب
۵۸ مدیرعامل شرکت آبفار قرائتی مستقل انتصاب
۵۹ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای موسی الرضایی اصولگرا انتصاب
۶۰ مدیرعامل شرکت مخابرات کشایی مستقل ابقاء
۶۱ مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کلانتری مستقل انتصاب
۶۲ مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام زاهدی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۶۳ مدیرعامل شرکت پست رجالی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۶۴ مدیرکل حج و زیارت زاهدی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۶۵ مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها امانی اصلاح طلب انتصاب
۶۶ مدیرکل هواشناسی صالحی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۶۷ مدیرکل امور مالیاتی امیری مدیر احمدی نژاد ابقاء
۶۸ مدیرکل فرودگاه ها قاسم زاده مدیر احمدی نژاد ابقاء
۶۹ مدیرکل گمرک احمدی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۷۰ مدیرکل نوسازی مدارس سجاد مستقل ابقاء
۷۱ نمایندگی وزارت امور خارجه کارشناس مدیر احمدی نژاد ابقاء
۷۲ مدیرعامل شرکت بیمه سلامت بانک مستقل انتصاب
۷۳ اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات شفیعی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۷۴ رییس دانشگاه پیام نور استان یوسفی مستقل انتصاب
۷۵ رییس جهاد دانشگاهی اصفهان مراثی اصلاح طلب انتصاب
۷۶ رییس جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تیموری اصلاح طلب انتصاب
۷۷ رییس دانشگاه علمی و کاربردی اصفهان شریعتی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۷۸ دانشگاه فرهنگ و هنر ریاحی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۷۹ رییس سازمان تعاون روستایی طیاری مستقل انتصاب
۸۰ رییس خبرگزاری ایرنا سلطان مرادی اصولگرا انتصاب
۸۱ مدیرکل تامین اجتماعی دادخواه مدیر احمدی نژاد ابقاء
۸۲ مدیرکل راه آهن ماسوری مدیر احمدی نژاد ابقاء
۸۳ مدیرکل بنیاد شهید نافیان اصولگرا انتصاب
۸۴ مدیرکل درمان اعتصام پور اصلاح طلب انتصاب
۸۵ فرماندار اصفهان کفیل مدیر احمدی نژاد ابقاء
۸۶ فرماندار نجف آباد محمودی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۸۷ فرماندار کاشان صدراییه اصولگرا انتصاب
۸۸ فرماندار تیران و کرون سلیمی اصولگرا ابقاء
۸۹ فرماندار نطنز حسنی مدیر احمدی نژاد جابجایی
۹۰ فرماندار نایین نجفی اصلاح طلب انتصاب
۹۱ فرماندار گلپایگان فراست اصلاح طلب انتصاب
۹۲ فرماندار خوانسار شفعتی مستقل انتصاب
۹۳ فرماندار خور و بیابانک استوار مستقل انتصاب
۹۴ فرماندار برخوار عبدانی مستقل انتصاب
۹۵ فرماندار شهرضا عقدایی اصلاح طلب انتصاب
۹۶ فرماندار چادگان معتمدی اصولگرا ابقاء
۹۷ فرماندار فلاورجان هدایت مستقل انتصاب
۹۸ فرماندار لنجان سجاد اصلاح طلب انتصاب
۹۹ فرماندار شاهین شهر بصیری اصلاح طلب انتصاب
۱۰۰ فرماندار فریدن تاجمیری مستقل انتصاب
۱۰۱ فرماندار بویین و میاندشت هادی اصولگرا جابجایی
۱۰۲ فرماندار دهاقان قاسمیان مدیر احمدی نژاد ابقاء
۱۰۳ فرماندار اردستان خواجه سعیدی مدیر احمدی نژاد ابقاء
۱۰۴ فرماندار فریدونشهر یوصلیانی مستقل ابقاء
۱۰۵ فرماندار خمینی شهر احمد رضوانی اصلاح طلب انتصاب
۱۰۶ فرماندار سمیرم منیری مستقل انتصاب
۱۰۷ فرماندار مبارکه احمدی مستقل انتصاب
۱۰۸ فرماندار آران و بیدگل معینی نژاد مستقل انتصاب

 

۶ نظر

  1. به این ترتیب انگار که هنوز در اصفهان خرداد ۹۲ اتفاق نیفتاده

  2. سبحانی در زمان احمدی نژاد مدیر عامل ذوب آهن بوده و به شدت احمدی نژادی است که در همان زمان بازنشسته شد و سپس در این دولت مدیر عامل فولاد مبارکه شد !!!

  3. چرا دروغ نوشتید تمام افرادی که نوشتید مستقل همه اصلاح طلب هستند

    • ملاک اصلاح طلب بودن و یا اصولگرا بودن در این گزارش، پذیرش علنی گرایش سیاسی از سوی مدیرانی است که بعضاً از به کار بردن گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی پرهیز می کنند و خود را در چارچوب این دو جناح نمی بینند.

      • دقیقا اکثر افرادی که نوشتید مستقل خود را اصلاح طلب میدانند و در جلسات اصلاح طلبان حضور دارند .به نظر در این خبر قصد جو سازی روانی داشتید

  4. مستقل ها همه مشارکتی هستند، مستقل معنی ندارد…

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا