به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، اسحاق جهانگیری در جریان سفر به اردبیل با اشاره به مزایای سرمایه گذاری و حضور شرکتهای بین المللی در بازارهای ایران افزود: مزیت های ایران بسیار زیاد است؛ صنعت باتجربه، صنعتگر مجرب، نیروی جوان تحصیلکرده، بازار ۸۰ میلیونی ایران و بازارهای اطراف کشور از جمله این مزیت ها است.

وی اظهار کرد: ما در دوران بعد از تحریم قرار نیست بازار کشور را در اختیار شرکتهای خارجی قرار دهیم و البته قرار هم نیست سیاست های بسته دولتی کنترل شده داشته باشیم در مجموع دولت سعی می کند از کسانی حمایت کند که در ایران سرمایه گذاری و اشتغالزایی کنند.

وی تصریح کرد: البته سیستم بانکی باید به کمک سرمایه گذار داخلی بیاید و منابع بخش خصوصی را فراهم کند؛ در همین راستا رییس جمهوری دستور داده اند که برای تحول نظام بانکی کشور اقدام کنیم؛ ما می خواهیم این تحول رخ دهد.

جهانگیری اضافه کرد: نظام بانکی کشور امروز با مشکلات متعددی رو به روست و آنطور که باید و شاید نمی تواند تولید و سرمایه گذاری را حمایت کند.

وی گفت: از ظرفیت های صنعتگران و دیگر منابع انسانی مجرب برای توسعه کشور استفاده خواهیم کرد؛ اگر این کار را نکنیم و اقتصاد را رونق ندهیم زحمات مردان دیپلماسی کشورمان ناتمام می ماند.

وی  بیان کرد: در دوران بعد از تحریم، ایران شرکای خارجی خود را انتخاب می کند و قرار نیست دیگران ما را انتخاب کنند.

معان اول رییس جمهوری افزود: در دوران بعد از تحریم، مهم ترین حرف ما با کشورها و شرکت هایی که تصورشان از ایران یک کشور کوچک در حال توسعه با ظرفیت هایی محدود است و این که یک فرصت برایشان فراهم شده تا کالاهای خود را به ایران بفروشند و بازار ایران را در اختیار بگیرند ، این است که ما انتخاب می کنیم با چه کسی کار کنیم.