سرخط خبرهای سازمان

پیام تبریک دبیرکل سازمان عدالت و آزادی به بانو ‘آنگ سان سو چی’ دبیرکل حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی در پی پیروزی در انتخابات پارلمان میانمار

در پی پیروزی حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی در انتخابات پارلمانی میانمار، مهدی مقدری دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی پیام تبریکی به خانم آنگ سان سو چی رهبر این حزب صادر کرد که در ادامه می خوانید:

Madame Aung San Suu Kyi
General Secretary of the National League for Democracy

Hearing about your party’s victory in parliamentary elections in Myanmar was as inspiring and hopeful as you released from house arrest after fifteen years during military rule. To a promising politician like you, who affirmed her loyalty to the peace and democracy in long years of hardship and fortitude, no message will be more graceful than <Union, Order and Love>; which was and will be your motto.
Your victory in recent elections is the sound of democracy and human rights in Myanmar ,which is being resonated and pushed human aspirations and dreams one another step forward.
Honorable Myanmar people of every creed and political or religious affiliation are entitled simultaneously to the highest level of prosperity and freedom, meanwhile, the right of oppressed Muslim community to enjoy security and freedom is a definite and undeniable priority.
Therefore, congratulating to you and the party I express my deepest hope for betterment of Muslims, protection of human dignity and ensuring their freedom of opinion andexpression and I wish success and dignity for the people.

Yours Faithfully
Mehdi Moghadari
First Secretary of Islamic Iran Freedom and Justice Party
(IIFJO)

November 16th 2015

بانو آنگ سان سوچى
دبیرکل محترم حزب اتحادیه ملى براى دموکراسى

خبر پیروزى حزب شما در انتخابات پارلمانى میانمار همان قدر الهام بخش و امیدوارکننده بود که خبر رهایى شما از بازداشت پانزده ساله ى خانگى در عصر حکومت نظامى. براى سیاستمدار متعهدى چون شما که وفادارى عمیق خودش به صلح و دموکراسى را در طول سالیان درازِ مشقت و بردبارى به اثبات رسانده است؛ هیچ پیامى را برازنده تر از پیام <اتحاد، نظم و عشق> که شعار اصلى حزب شماست نمى دانم.
پیروزى شما در انتخابات اخیر؛ صداى دموکراسى و حقوق بشر است که در میانمار طنین انداز گشته و بشریت را یک گام دیگر براى تحقق آرمان ها و آرزوهاى والاى انسانى به پیش برده است.
مردم شریف میانمار با هر آیین و گرایش سیاسى و مذهبى، مستحق بالاترین سطح از رفاه و آزادى توأمان هستند. در این میان؛ حق جامعه ستم کشیده ى مسلمان براى برخوردارى از امنیت و آزادى؛ یک اولویت قطعى و انکار ناشدنى است.
لذا ضمن تبریک این پیروزى سیاسى به جنابعالى و حزب متبوع تان؛ امیدوارى عمیق خود را براى بهبود وضع مسلمانان، پاسداشت کرامت انسانى و تضمین آزادى عقیده ایشان ابراز مى کنم و براى مردم شما آرزوى توفیق و سربلندى دارم.

مهدی مقدری
دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۱۶ نوامبر ۲۰۱۵

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا