سرخط خبرهای سازمان

رسانه، تریبون دولت یا کنش گری مردمی؛ یادداشتی از الهام فخاری*

درباره‌ی نویسنده

الهام فخاری عضو  شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان و رییس منطقه تهران سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی است. او دکتری روانشناسی دارد و مدرس دانشگاه است.
در هر سازمان یا گروه کاری، در کنار هدف های روشن، برنامه ی درست و انجام پذیر، دست اندرکاران توانمند و پرانگیزه، و سازوکارهای مناسب، نیاز به بازتاب رسانه ای کارکردها و دستاوردها وجود دارد. کار رسانه تنها خبررسانی نیست، بلکه مَی تواند به هدف های اجتماعی  جهت دهد، فرایند جامعه پذیری نسل جوان به پیش ببرد، زمینه ی بازنمایی گوناگونی ها را فراهم سازد، امید اجتماعی را پربار کند و از همه ارزنده تر این که زمینه ی ارزیابی هدفها، کارکردها و دستاوردها را فراهم نماید. کار رسانه ی امروزی نیازمند تیم باانگیزه، باسواد هزاره سومی، و باورمند به آرمان تعالی و توسعه کشور است.
از آغاز کار دولت یازدهم تاکنون بارها این انتقاد مطرح شده که دولت تیم رسانه ای پرتوان و چابک ندارد یا کنش واکنش های تیم رسانه ای دولت یازدهم کند و کم اثر بوده است. این نقد در زمانی مطرح مَی شود که خوشبختانه یکی از دستاوردهای برجسته دولت رییس جمهور روحانی رویکرد سازنده به فضای مجازی و رایانه ای بوده است. دولت زیرساخت فضای رسانه ای را گسترش داده، گرچه کنش واکنش رسانه ای اثرگذار و موج آفرین در کارنامه خود بجای نگذاشته باشد. دولت با همه چالش هایی که پیش رو داشته ، آزادی نسبی و عدالت برخورداری از فضای مجازی را شدنی کرده است.
چنین کارکرد سازنده ای را می توان به پشتوانه شهروندی کنشگر گسترش داد و بالنده کرد.
در سپهره ی چندلایه ی واقعی مجازی، شهروندان کنشگر و نقش آفرین برای توسعه پایدار مَی توانند رسانه های کوچک و شبکه ای برای بازفراوری توانمندی ها، هدف ها، امیدها و تلاش ها باشند.
برجسته کردن سرمایه ها(مالی، انسانی، فرهنگی و نمادین)، آگاهی رسانی درباره ی برنامه های تصویب شده، کارهای به انجام رسیده، دستاوردها و بازنمایی آینده، مسؤولیت شهروند امروز ایران است.
هر یک از ما که به روند توسعه همه جانبه پایدار باور داریم باید کاستی های کارکردهای دولتی را بازشناسی، ارزیابی و اصلاح کنیم. از جمله این کاستی یا کندی ها کار آگاهی بخشی یا رسانه ای بوده است.
با توجه به عارضه ها و چالش هایی که دولت یازدهم از آغاز کار خود با آنها روبرو شده و در سطح های گوناگون برون مرزی و داخلی چشمگیر بوده اند، پافشاری بر کاستی جویی ، به تنهایی موجب بهبود یا از میان برداشتن این کمبود جدی کار رسانه ای نمی شود. با شناسایی کاستی ها، تبیین علت ها، و اقدام همکارانه میان دولت و مردم برای از میان برداشتن دشواری ها مَی توان رویکرد خلاقانه ای در نقد در پیش گرفت.
نهادهای مدنی از جمله حزب ها، سازمان های غیردولتی، و موسسه های خصوصی بخشی از این توان مردمی برای  نقش آفرینی و  افزایش سرمایه ی رسانه ای به شمار مَی روند.
همچنین گروه های مرجع جامعه پذیری از جمله  چهره های مذهبی، هنری، فرهنگی، سینمایی، ورزشی، و دانشگاهی  مَی توانند از محبوبیت و توان اجتماعی خود برای آگاهی مردم  درباره ی برنامه ها و کارهای به انجام رسیده و دستاوردهای دولت مایه بگذارند.
نکته مهم این که دولت نه لزوما به مثابه شخص رییس جمهور و دیگر أشخاص متصدی وظایف، بلکه به منزله ی نهاد حاکمیتی که توسعه و تعالی همه جانبه کشور را در دستور خود قرار داده و در پی پیشبرد امور بوده است، باید به مردم شناسانده شود و تلاش و دستاوردهای آن با هدف ارزش انگیزشی برای پویایی آینده بیشتر نمایانده گردد.
در کنار رسانه های رسمی و حرفه ای،
کنشگری خودخواسته ی رسانه های کوچک خانوادگی یا دوستانه اگر آگاهانه و سنجیده انجام شود مَی تواند به هم افزایی این شبکه های کوچک بیانجامد و موج اثرگذار دیگری پدید آورد.
ما امروز بیش از همیشه نیازمند دانستن مختصات خود در منطقه و جهان، و نیز آگاهی از داشته ها و دستاوردها و کنش های مان هستیم تا با انگیزه، به پشتوانه آموزه ها و تجربه های آموخته شده، با هم و برای هم ، مجموعه ای از رسانه های عرفی کوچک ولی کارآمد را فراهم کنیم.
ما برای همراهی و همکاری ملی در رویداد انتخاباتی ١٣٩۶ کمتر از دو ماه زمان داریم تا با هم اندیشی به شناسایی دستاوردها، کمبودها و راه مشترک بپردازیم. روشنابخش این راه و کار رسانه شهروندی است. شهروندان به مثابه فانوس های کوچک خانوادگی مَی توانند کاستی های رسانه ای دولت را جبران کنند و تجربه ی ارزنده ای در بستر زیرساخت فراهم شده از سوی دولت را رقم بزنند.
نقش فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دوستداران و امیدداران به آینده ی بهتر برای ایران و ایرانیان در این فانوس های خانگی پرفروغ و پرتوآفرین خواهد بود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا