سرخط خبرهای سازمان

انتخاب دکتر حجت الله میرزایی به عنوان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهردار تهران

 

حجت الله میرزایی، دارای سابقه تحصیل در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در حوزه اقتصاد نظری، توسعه و برنامه ریزی و اقتصاد است.

وی علاوه بر عضویت هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پیش از این معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل موسسه سیاست پژوهی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری بوده است.

در کارنامه اجرایی و پژوهشی ایشان مشاوره، برنامه‌ریزی و اجرای ده‌ها پروژه در مناطق مختلف کشور با اهداف توسعه روستایی، شهری، صنعتی و سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد.

 

فعالیت‌های آموزشی:

– اقتصاد شهری، اقتصاد صنعتی

– کارگاه آموزشی روش تحقیق (پیش نیاز دکتری، دانشگاه امام حسین(ع))

– کارگاه آموزشی روش تحقیق، برنامه‌ریزی اقتصادی (کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی)

– روش تحقیق در اقتصاد، اصول بودجه، برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه اقتصادی، کلیات علم اقتصاد، اقتصاد شهری، اقتصاد آموزش و پرورش (کارشناسی)

– روش تحقیق دراقتصاد شهری، برنامه‌ریزی توسعه روستایی با روش مشارکتی، ارزیابی برنامه‌های توسعه، رهبری و مدیریت در تیم‌های کاری.

– فنون تصمیم‌گیری گروهی، روش تحقیق علمی، کارآفرینی.

– مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران، اقتصادروستائی.

مقالات علمی:

– جدول داده- ستانده استان گلستان براساس روش لگاریتمی سهمی- مجله علمی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه مازندران، با همکاری دکتر علی اصغر بانوئی و همکاران. تابستان ۹۰٫

– ارزیابی ساختار و گرایش های برنامه پنجم توسعه، فصلنامه اقتصاد و جامعه، شماره ۲۳ و ۲۴، زمستان ۸۹٫

– مکان­یابی مرکز مالی ایران در شهر تهران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، ماهنامه بورس، ۸۷٫

– جایگاه ارزیابی سیاست‌ها در نظام برنامه‌ریزی، مجموعه مقالات همایش ارزیابی عملکرد جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

– قوم بلوچ و سیاست‌های توسعه ملی و منطقه‌ای، مجموعه مقالات همایش هویت ایرانی، وزارت کشور، ۸۳٫

– امنیت مرزهای شرقی ایران و جایگاه سیاست‌های مرزی در طرح توسعه محور شرق، مجموعه مقالات همایش ملی مرزها، وزارت کشور، ۸۲٫

– بررسی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی (۸۰-۱۳۷۶)، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره۳۰،۸۰٫

– بررسی عملکرد طرح توسعه محور شرق، مجموعه مقالات نگاهی نو به توسعه منطقه‌ای، استانداری سیستان و بلوچستان، ۸۰٫

– ارزیابی نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران، مجموعه مقالات همایش چالش­ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور، ۸۰٫

– معمای توسعه ملی و راه‌حل­های توسعه منطقه‌ای، مجموعه مقالات اولین همایش دوسالانه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ۷۹٫

– بررسی عملکرد استراتژی جایگزینی واردات در ایران با استفاده از روش داده- ستانده، مجله برنامه و بودجه، شماره ۳۷، اردیبهشت ۷۸٫

– تحلیل اقتصادی تولید شکر از چغندرقند، مجموعه مقالات بررسی اقتصادی راه‌های تولید شکر در ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.

– تحلیل عملکرد استراتژی جایگزینی واردات در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش علمی جداول داده- ستانده، ۷۶٫

 

سوابق پژوهشی:

– مدیر علمی «طرح پژوهشی طراحی الگوی خصوصی‌سازی خدمات شهری در شهرداری رشت»، «موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد»، سال ۹۲٫

– مدیرعلمی بخش اقتصادی «آمایش موسسات پژوهشی کشور»، پژوهشکده عرش کاوش، ۹۲٫

– ناظر علمی بخش اقتصادی «مطالعات آمایش سرزمین استان فارس»، مهندسین مشاور مآب، درحال انجام.

-مدیر طرح پژوهشی «شناسایی و اولویت‌بندی تصدی‌های قابل واگذاری شهرداری اصفهان به بخش خصوصی»، «موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد»، سال ۹۱٫

– مدیر طرح مطالعاتی «تدوین سند توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان همدان»، شرکت نقش کلیک، کارفرما استانداری همدان، ۹۱٫

– مدیر طرح مطالعاتی «تدوین برنامه‌راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران»، شرکت آینده‌پژوهان، ۹۱٫

– مشاور علمی در طرح مطالعاتی «مدیریت اقتصاد کلان در شرایط تحریم»، شرکت آینده‌پژوهان اقتصاد توسعه،کارفرما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۹۱٫

– مدیر طرح «طراحی نهادها و ابزارهای مالی برای تجهیز سرمایه های کوچک روستائی»، ۹۱٫

– مدیر طرح «بررسی و تحلیل روند تحول شاخص­های پایه اقتصادی و اجتماعی در ایران طی سالهای ۱۳۵۵-۱۳۸۵»، شرکت نقش کلیک، به سفارش سازمان تبلیغات اسلامی، ۹۱٫

– مشاور علمی درطرح «آموزش بانک پذیری درسکونتگاه‌های غیررسمی زاهدان، خانه پژوهش نواندیش»، پروژه بانک جهانی به سفارش شرکت بهسازی شهرهای ایران.

– مدیر علمی طرح مطالعاتی «ارزیابی طرح مسکن مهر»، شرکت ر هپو ساخت شارستان به سفارش وزارت راه و شهرسازی،۹۰٫

– همکار علمی و مشاور طرح «مساله‌شناسی توسعه استان کرمانشاه»، جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، ۹۰٫

– مشاور علمی طرح مطالعاتی «تدوین سند توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان گلستان»، شرکت آینده‌پژوهان، کارفرما استانداری گلستان، ۹۰٫

– مدیر «مطالعات تحلیل بازار مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد کلان کشور»، «موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد»، سال ۸۹٫

– مشاور علمی طرح «آموزش بانک‌پذیری درسکونتگاه­های غیررسمی زاهدان».

– همکار و مشاور علمی طرح «مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه»، فرهنگستان علوم، ۸۹٫

– مجری بخش درآمدی «طرح مطالعاتی تهیه تراز مالی شهر تهران در اجرای طرح­های جامع و تفصیلی»، ۸۹-۸۸٫

– مدیر طرح «بررسی موانع سرمایه­گذاری درتوسعه روستائی وارائه راهکارهای مناسب»، ۸۸٫

– مدیر طرح «مطالعات تدوین تجارب سایر کشورها در سرمایه گذاری وتامین مالی خرد روستائی».

– مدیر «مطالعات تدوین تجارب ایران در برنامه های توسعه در توسعه روستائی».

– مجری طرح «تحلیل عرصه فعالیت­های اقتصادی و عرصه سکونتگاهی در استان تهران (بخشی ازطرح آمایش سرزمین استان تهران)»، ۸۸٫

– مدیر طرح مطالعات و ارزیابی عوامل موثر بر «توسعه خوشه های صنعتی روستائی»، ۸۸٫

– مشاور اقتصادی مطالعات «سامان‌دهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهر بندرعباس»، مهندسان مشاور پرداراز،۸۸٫

– مجری طرح «اصلاح روش­های قیمت گذاری محصولات صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران»، ۸۷٫

– همکار مطالعات اقتصادی «آمایش سرزمین استان تهران»، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، ۸۷٫

– مدیر بخش اقتصادی مطالعات « توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهر اراک»، مهندسین مشاور زیستا، ۸۴٫

– مدیر طرح «تدوین راهبردهای بلندمدت مناطق آزاد تجاری ایران»، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۸۲٫

– مشاور علمی «طرح بررسی موانع توسعه صنعتی در استان سیستان و بلوچستان و ارایه سیاست­­­­­های اجرایی»، ۸۲٫

-مدیر طرح «طبقه‌بندی و بازخوانی کاربردی پژوهش­های اقتصاد بهداشت و درمان در ایران»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۸۲٫

– مدیرطرح «ارزیابی نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران»، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۸۱٫

– مجری طرح پژوهشی «نقدشناسی برنامه اول توسعه در پژوهش­های دانشکده‌های اقتصاد»، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،۸۰٫

– مجری طرح «تدوین ساختار سازمانی دانشگاه بین‌المللی نوین»، مؤسسه راهکارهای نوین، ۸۰٫

– مدیر طرح «بررسی عملکرد طرح توسعه محور شرق»، ۸۰٫

– مدیر طرح پژوهشی «بررسی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۸۰٫

– مدیر طرح «تدوین تجارب مدیریت توسعه در سیستان و بلوچستان (مصاحبه با استانداران و مدیران مؤثر سیستان و بلوچستان در سال­های پس از پیروزی انقلاب اسلامی)»، ۸۰٫

– مشاور علمی پژوهش «ارزیابی نظام تصویب برنامه دوم توسعه»، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۷۹٫

– مشاور علمی پژوهش «شناسایی شاخص‌های ارزیابی کارایی بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی»، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۷۹٫

– همکار علمی طرح «بررسی اقتصادی تولید شکر از چغندر قند در ایران»، ۶۹٫

سوابق اجرایی و مدیریتی:

– مشاور عالی «موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد»، سال ۱۳۸۷ تا کنون.

– معاون طرح و برنامه «شرکت سرمایه‌گذاری گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس»، ۹۳ تاکنون.

– مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری «شرکت سرمایه‌گذاری گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس»، ۹۲ تاکنون.

– عضو هیات مدیره «شرکت بازرگانی لوتوس»، ۹۲ تاکنون.

– مشاور اقتصادی و مدیر طرح تدوین برنامه‌ استراتژیک «هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران»، ۹۱ تاکنون.

– مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی «شرکت رهپو ساخت شارستان»، ۹۱-۸۹٫

– عضو هیات مدیره «شرکت مطالعاتی آینده‌پژوهان اقتصاد توسعه»، ۹۰ تاکنون.

– مشاور «دفتر خدمات فنی سازمان توسعه تجارت»، ۸۸-۸۶٫

– مدیرعامل «شرکت مطالعات توانمندسازی آینده پژوهان»، ۸۸-۸۵٫

– مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی «شرکت سرمایه‌گذاری سفیران (وابسته به بانک توسعه صادرات)»، ۸۵٫

– عضو هیات مدیره «شرکت سرمایه گذاری هامون کیش»، ۸۴-۸۳٫

– معاون دانشجویی- فرهنگی «دانشگاه علامه طباطبایی»،۸۳-۸۱٫

– معاون «دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی»، ۸۲-۷۹٫

– معاون «مرکز تحقیقات اقتصاد ایران (دانشگاه علامه طباطبایی)»، ۸۴- ۷۷٫

– عضو غیرموظف هیات مدیره «شرکت سرمایه­گذاری هامون کیش»،۸۴-۸۳٫

– مشاور استاندار و مسئول دفتر مطالعات توسعه محور شرق «استانداری سیستان و بلوچستان»، ۸۱-۷۷٫

– سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اداری و مالی «استانداری سیستان و بلوچستان»، ۷۶٫

– مدیرگروه برنامه­ریزی «دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه»، ۷۶-۷۵٫

– معاون مدیر کل «مدارک علمی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه»، ۷۴٫

عضویت در شوراهای برنامه‌ریزی:

– «شورای تدوین اسناد راهبردی توسعه استان‌ها» و «کمیسیون تخصصی تدوین برنامه چهارم توسعه» سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، ۸۲٫

– شورای تدوین طرح ترانزیت محور شرق، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، ۸۲٫

– شورای تدوین برنامه توسعه محور شرق، استانداری سیستان و بلوچستان، ۸۱٫

– شورای تلفیق برنامه سوم توسعه استان سیستان و بلوچستان، استانداری سیستان و بلوچستان، ۷۸٫

– «شورای تدوین برنامه عدالت اجتماعی» و «شورای تلفیق برنامه اقتصاد بدون نفت» سازمان برنامه و بودجه، ۷۶٫

سایر فعالیت‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی:

– دبیر اجرایی اولین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران، اردیبهشت ۸۱، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی.

– عضو کمیته علمی و دبیر اجرایی همایش علمی «دومین همایش کاربرد تکنیک‌های داده- ستانده در برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی»، اسفند ۸۱، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی.

– دبیر اجرایی همایش علمی پنجاه سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران، آبان ۷۸، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور).

– دبیر اجرایی همایش علمی بررسی و نقد برنامه دوم توسعه ایران، آبان ۷۳، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

– مسوول برگزاری همایش صدمین سال درگذشت سیدجمال‌الدین اسدآبادی، ۷۵٫

– مسوول برگزاری نمایشگاه کالاهای وارداتی غیرضروری، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، آبان۷۳٫

– مسوول برگزاری سلسله مباحث دین در دنیای امروز، دانشگاه اصفهان، ۷۱٫

– مسوول برگزاری ۴ دوره بزرگداشت علامه طباطبایی در دانشگاه اصفهان، سال­های۳-۷۰٫

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا