سرخط خبرهای سازمان

معرفی کتاب “بنیادهای علم سیاست”| امید قائم پناه

 

 

معرفی کتاب اول از 50 کتاب سیر مطالعاتی علوم سیاسی

امید قائم پناه عضو کمیته آموزش و پژوهش منطقه اصفهان سازمان عدالت و آزادی:

علم سیاست به شناخت سیاست می‌پردازد و به دلیل پیوندی که سیاست با همه جنبه‌های زندگی دارد، علم سیاست ناگزیر با همه علوم که هر یک وظیفه شناخت جنبه‌ای از جنبه‌های زندگی مادی و معنوی را بر عهده دارند ارتباط می‌یابد. با چنین جایگاهی، علم سیاست، در میان علوم، به ویژه علوم اجتماعی، موقعیت برجسته‌ای دارد و علاقه‌مندان زیادی را به سوی خود می‌کشاند تا آن‌ها را آموزش دهد و برای عهده‌دار شدن مشاغل و مسئولیت‌هایی آماده کند.

 

برای کسب این آموزش و یافتن آمادگی، آشنایی با اصول، مفاهیم و مبانی علم سیاست مانند هر علم دیگر ضرورت دارد. این کتاب این وظیفه را بر عهده گرفته تا خوانندگان را با این اصول، مفاهیم و مبانی آشنا کند.

در این کتاب کوشیده شده تا با ارائه مطالب لازم، خوانندگان ماهیت فعالیت‌های سیاسی، چگونگی پیدایش نهادهای سیاسی و جایگاه سیاست در زمینه‌ی گسترده‌ی زندگی اجتماعی را به طور نظری و عملی دریابند.

کتاب بنیادهای علم سیاست در شانزده فصل تنظیم شده است.

♦ فصل اول پس از شناخت مقدماتی زندگی سیاسی، به تعریف، عرصه و تقسیمات علم سیاست پرداخته شده و کوشش به عمل آمده است محتوا و ماهیت این علم بازشناسی شود.

♦ فصل دوم به توضیح و تبیین روش‌های علم سیاست اختصاص دارد و طی آن از روش‌های متداول در مطالعات سیاسی و رهیافت‌های این علم سخن گفته شده است.

♦ فصل سوم پیوندهای علم سیاست با دیگر علوم اجتماعی را نشان می‌دهد.

♦ در فصل چهارم برخی از مهم‌ترین مفاهیم جدید در علم سیاست، مانند ایدئولوژی، قدرت، اقتدار، مشروعیت، نوسازی و… توضیح داده شده است.

♦ فصل پنجم مطالعه‌ای است در شناخت دولت و ملت. در این فصل عناصر تشکیل دهنده دولت و عوامل پیدایش ملت و رشد روحیه ناسیونالیستی بازشناسی می‌شود.

♦ در فصل ششم نظریه‌های توضیح دهنده منشأ دولت بیان و بررسی شده و ادامه آن در فصل هفتم پی گرفته شده است که به بررسی و تحول و تکامل تاریخی، و شناساندن گونه‌های اولیه دولت اختصاص دارد.

♦ فصل هشتم ماهیت و هدف‌های دولت را بازمی‌نماید و طی این فصل ماهیت دولت از دیدگاه نظریه ارگانیک، و این‌که آیا دولت هدف است یا وسیله، بررسی شده است.

♦ در فصل نهم سرشت حاکمیت و انواع آن شناخته می‌شود.

♦ طبقه‌بندی حکومت محتوای فصل دهم را تشکیل داده است. طی این فصل پس از بحث درباره‌ی طبقه‌بندی قدیمی و جدید حکومت‌ها، شکل‌های کلاسیک حکومت توضیح داده شده است.

♦ فصل یازدهم به دموکراسی و مسائل آن می‌پردازد و شناخت شکل‌های دیگر حکومت در فصل‌های دوازدهم و سیزدهم صورت می‌گیرد.

♦ در فصل چهاردهم درباره احزاب سیاسی و گروه‌های فشار بحث شده و پس از شناخت حزب سیاسی، نظام‌های حزبی و ماهیت گروه‌های فشار یا ذی‌نفوذ بازشناسی شده است.

♦ بحث درباره افکار عمومی و تبلیغات محتوای فصل پانزدهم است و مطالب کتاب با ارائه توضیحاتی درباره دولت رفاه در فصل شانزدهم به پایان می‌رسد.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا