سرخط خبرهای سازمان

معرفی کتاب “آموزش دانش سیاسی”| فائزه مظفری

معرفی دومین کتاب از لیست ۵۰ کتاب سیر مطالعاتی

فائزه مظفری؛ عضو کمیته آموزش و پژوهش منطقه اصفهان سازمان عدالت و آزادی

 

 

 

 

 

 

این کتاب توسط دکتر حسین بشیریه استاد برجسته دانشگاه تهران نگاشته شده است.
هدف از نوشتن چنین کتابهایی، آموزش مدنی شهروندانی است که می خواهند در زندگی سیاسی خود مشارکت نمایند و نقش فعالی را بازی کنند. نویسنده در سیزده فصل سعی کرده است که همین هدف را دنبال کند.

♦ در فصل اول به نحوی مختصر مفهوم سیاست به عنوان یک علم توضیح داده می شود و در این باب که شأن و جایگاه این علم چیست و اهمیت و سودمندی آن از چه قرار است به مواردی اشاره شده است.

♦ با این مقدمه در فصل دوم مفاهیم و موضوعات اساسی دانش سیاسی توضیح داده می شوند. مفاهیم بنیادینی چون قدرت، حاکمیت، سیاست، حکومت، ملت قدرت، اقتدار و مشروعیت تشریح و شاخصه های آنها بیان می شوند.

♦ فصل سوم کتاب، سخن از نسبت دانش سیاسی با سایر علوم و دانشهای مرتبط با دانش سیاسی است
دانشهایی چون فلسفه، انسان شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، جغرافیا و … ارتباط نزدیکی با این علم دارند که باید تا آنجا که امکان دارد حدود و ثعور آنها را مشخص کرد.

♦ فصل چهارم کتاب به تبیین نگرشهای روشهای دانش سیاسی اختصاص دارد. طی این فصل روش هایی چون رفتار گرایی، تحلیل سیستمی، نظریه تصمیم گیری، نظریه مبادله گزینش عقلانی، نظریه بازیها و مدل های فضایی نگرش سیبرنتیک تشریح می شوند.

♦ فصل پنجم تحول تاریخی در مفهوم سیاست بررسی می شود. در این میان از چهار برداشت مختلف از سیاست شامل برداشت واقع گرایانه فلسفی و اخلاق حقوق نام برده شده است.

♦ فصل ششم کتاب پیشینه تاریخی و نظریه های عمومی دولت را بیان می کند.

♦ فصل هفتم نمودهای متفاوت دولت را به بحث می گذارد و وجوه مختلف اجبار ایدئولوژی و وجه عمومی و خصوصی مورد بحث قرار می گیرد.

♦ فصل هشتم شامل بررسی مکاتب و ایدئولوژی های سیاسی است. مکاتبی چون محافظه کاری لیبرالیسم، مارکسیم، سوسیالیسم، آنارشیسم و فاشیسم از ایدئولوژیهای مهم سیاسی هستند.

♦ طبقه بندی نظام، موضوع عنوان فصل نهم کتاب است. دموکراسی و دموکراسی اجتماعی، اقتدار طلبی، توتالیتاریسم، دولتهای محافظه کار، لیبرال، نئولیبرال، فاشیست، کمونیست و غیره انواع نظام های سیاسی مورد بحث در این فصل هستند.

♦ در فصل دهم تاکید بر جامعه سیاسی است و مباحثی چون شکافهای سیاسی جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی و همچنین نفوذ احزاب سیاسی و اپوزیسیون بررسی می شوند.

♦ فصل یازدهم راجع به ویژگی ها و مبانی دولت مدرن است. دراین بحث مباحثی چون حاکمیت مدرن قانون و قانونگرایی پارلمان، تفکیک قوا، نظارت قوا و افکار عمومی قابل توجه و بررسی است.

♦ تحولات و تغییرات سیاسی موضوع فصل دوازدهم است که موضوعاتی چون اصلاحات، کودتا، انقلاب، معانی و علل و مراحل انقلاب ها در این فصل به آن پرداخته شده اند.

♦ و در نهایت فصل آخر کتاب شامل بررسی مباحث سیاست خارجی و روابط بین الملل است. مفهوم سیاست خارجی، جنگ، صلح، حقوق جنگ و صلح و استراتژیهای نظامی و بحث سلاحهای هسته ای مختصرا توضیح و تبیین می شوند.
با نگاهی به این مطلب به نظر می رسد مولف توانسته است با ارایه توضیحی هر چند مختصر از کلیات دانش سیاسی، زمینه آشنایی خوانندگان را با دانش سیاسی فراهم آورد. خوانندگان با مطالعه این کتاب می توانند خود را برای سیاست ورزی آگاهانه آماده کنند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا