سرخط خبرهای سازمان

بیانیه ماموریت و چشم انداز سازمان

دومین بیانیه ماموریت و چشم انداز سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در افق ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۳ تصویب و منتشر شد. متن کامل این سند به شرح زیر است.

این سند به منظور هدف مند کردن فعالیت های سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، پرهیز از پراکنده کاری و امکان ارزیابی مستمرفعالیت های این سازمان در تاریخ هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ مصوب گردید و از این پس کلیه فعالیت های دبیرکل و سایر ارکان اجرایی با این سند ارزیابی و بررسی می شود.
همچنین مقرر گردید دبیرکل هر شش ماه یک بار گزارشی از روند نیل به اهداف چشم انداز ارائه کند و در صورت لزوم شورای مرکزی درباره بازنگری یا اصلاح آن تصمیم گیری کند.

چشم انداز
در سال ۱۴۰۰ سازمان عدالت و آزادی یکی از موثرترین احزب سیاسی کشور در چهار سطح زیر است. مجموعه کوچکی از نخبگان آن را مدیریت می کنند ولی با شبکه بزرگی از سازمانهای مردم نهاد، مدیران و اندیشمندان همکاری می نماید.

۱-تدوین اندیشه سیاسی اصلاح طلبانه و توسعه پایدار و متوازن؛ به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی یکی از اصلی ترین منابع تولید اندیشه سیاسی اصلاح طلبانه در کشور است.
۲- تدوین برنامه های مدیریتی و اجرایی برای بحران ها و گلوگاه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور؛ ناب ترین و اجرایی ترین برنامه های مدیریتی کشور در اتاق های فکر سازمان و همایش های برگزار شده توسط سازمان تولید می شوند مانند برنامه های اجرایی برای توسعه اقتصادی، مسایل مربوط به آب، بحران های زیست محیطی و ..
۳- تامین نیروی انسانی برای مدیریت در همه سطوح اجرایی و مدیریتی؛ در سال ۱۴۰۰ اعضا سازمان و همچنین هواداران آن جمعی از بهترین و زبده ترین مدیران کشور را تشکیل می دهند.
۴- هدایت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه از طریق جذب نیروهای موثر، همکاری با شبکه ها و اقشار اجتماعی، همکاری با سازمان های غیر دولتی و همکاری حداکثری با رسانه ها در انتشار گسترده اندیشه اصلاح طلبانه و توسعه گرایانه.

ماموریت
مخاطبین سازمان را همه اقشار جامعه از عالی ترین مدیران وتصمیم گیران نظام تا عموم مردم در بر می گیرد. ماموریتی که سازمان عدالت و آزادی برای خود و در برابر این طیف گسترده از مخاطبین تعریف کرده است عبارت است از:

تبیین اندیشه و عمل اصلاح طلبانه و تلاش برای نهادینه ساختن آن در همه شئون جامعه

به این معنی که سازمان مفهوم و تاثیرات اصلاح طلبی را هم به زبان عمل و هم به زبان کلام ترجمه کرده و آن را در بین جامعه مخاطب خود نشر می دهد. به عبارت دیگر در شرایطی که از یک سو اندیشه های ساختارشکن و از سوی دیگر اندیشه های بنیادگرایانه و اقتدارطلبانه در قشرهایی از جامعه رسوخ کرده و طرفدارانی را به خود جلب نموده است، سازمان عدالت و آزادی ماموریت خود را نشر و تبیین اندیشه اصلاح طلبانه قرار داده است.

اهداف
در راستای چهار محور چشم انداز فوق الذکر، سه هدف قابل دستیابی، قابل اندازه گیری، زمان دار و دارای بهره ای از موفقیت به شرح زیر درنظر گرفته می شود:
۱- تهیه پنج سند در باب شش موضوع اصلی و چالشی امروز اصلاح طلبان؛ آزادی، عدالت، دین، اخلاق، توسعه و تحزب و دموکراسی تا پایان ۱۳۹۵ با مشارکت اندیشمندان و متفکران موافق و مخالف اصلاحات و انتشار در محافل نخبگان و صاحب نظران
۲- برگزاری یک همایش در مورد یکی از مسائل جدی اجرایی کشور و جمع بندی نظرات صاحب نظران برای حل مسئله مورد نظر (نخستین مورد آن تا پایان سال ۱۳۹۳)
۳- ارتقا وب سایت سازمان به رده یک صد سایت اول فارسی و انتشار ارگان رسمی سازمان تا پایان سال ۱۳۹۵

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا