سرخط خبرهای سازمان

بایگانی/آرشیو برچسب ها : داوود فیرحی

تبارشناسیِ قانونِ ایرانی

نگاهی به کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» نوشتۀ داوود فیرحی بهراد بهشتی «کلمۀ “قانون” مهم‌ترین واژه در ایران معاصر است. این “یک کلمه” قریب دویست سال است که محور و مدار مناقشه در باب سیاست، دین و تجدد است و دو قرنی می‌شود که اندیشه و عمل ما را در کمند خود دارد.» واپسین کتابِ انتشاریافتۀ شادروان دکتر داوود ... بیشتر بخوانید »

بالا